Life2Ledger data authenticity and provenance

Distributed Ledger Expertise for Datasets from IoT and IoMT devices

News Feed Blog


- Monitoring van de uitwisseling en verwerking van persoonlijke gezondheidsgegevens in een PGO-systeem met behulp van Distributed Ledger Technologie -

Life2Ledger EU flag

Het doel van het project is door middel van een Proof of Concept studie aan te tonen dat het mogelijk is om een sensor of medical device op afstand uit te lezen, de data via het internet te versturen en deze op te slaan in een (centrale) PGO-database waarbij de datasets versleuteld en gemonitord worden via Blockchain-technologie. Tevens zal worden aangetoond dat het mogelijk is om de data op afstand in te zien door daartoe geautoriseerde personen (bijvoorbeeld zorgverleners en hun patiënten) waarbij tijdens de datatransfer deze eveneens versleuteld en gemonitord worden met Blockchain-technologie.


Life2Ledger EU flag

- Life2Ledger receives EU/SNN grant -

Life2Ledger EU flag

Life2Ledger received a grant form the European Regional Development Fund (SNN) in order to develop a prototype for authentication during remote patient monitoring. Authentication will be guaranteed with Distributed Ledger Technologies (Blockchain). Use will be made of an in-house developed blockchain (PEBL) and Algorand.
PEBL, or Private Ephemeral Blockchain, serves to guarantee data authenticity during Io(M)T/sensor data transmission.
Algorand is an open source public blockchain based on a pure proof-of-stake consensus protocol that supports the scalability and transaction finality for billions making it the perfect choice for high throughput. During the second phase of the prototype project Life2Ledger will develop an Algorand Smart Contract to automate payments from health insurer to health provider to alleviate cumbersome administrative tasks for both health insurer and provider.